تبلیغات شما اینجا
بستن تبلیغات [X]
تجزیه و تحلیل حوادث ناشی از کار - غلامرضا بخارایی - صفحه 61

تجزیه و تحلیل حوادث ناشی از کار - غلامرضا بخارایی
پيوندهای روزانه

ضرورت ذکر اسامی شرکاء در بیمه نامه

در بررسی های به عمل آمده مشخص گردید که پروژه مورد نظر متعلق به چند نفر بوده که با هم شریک هستند

اما علیرغم اینکه بیمه گذار به نمایندگی مربوطه اظهار داشته بود که ما چند نفر شریک هستیم اما نمایندگی بیمه در پاسخ اظهار داشته که نیاز نیست که اسم بقیه در بیمه نامه درج شود

اکنون که برای من کارشناس احراز شده که اینها چند نفر شریک هستند و کارگری که صدمه دیده است برای همه آنها کار می کرده لذا اگر مسئولیتی متوجه بیمه گزار گردد قطعاً بقیه شرکاء نیز مسئول خواهند بودو شرکت بیمه گر هم می تواند مدعی این شود که جبران خسارت ویا پرداخت غرامت در ارتباط با اشخاصی را که بیمه نامه مسئولیتشان را پوشش داده مسئول است

برای چندمین بار این متن را ارسال می کنم که

عزیزانی که در جایگاه صدور بیمه نامه مسئولیت مدنی حرفه ای کارفرما درقبال کارکنان هستند به ویژه در پروژه های ساختمانی از کسانیکه برای ابتیاع اینگونه بیمه نامه ها مراجعه می کنند حتما ً سؤال شود که آیا شریک دارند یا خیر و درصورتیکه دارای شریک هستند بیمه نامه به گونه ای تنظیم گردد که مسئولیت همه شرکاء را پوشش دهد

به کرات مشاهده شده است که فقط برای کسی که نامش درپروانه ساختمانی درج شده بیمه نامه صادر می شود ویا اینکه فقط برای شخصی که مراجعه می کند بیمه نامه صادر می شود و زمانیکه حادثه ای رخ می دهد و پای همه شرکاءبه میان می اید اظهار می گردد که جبران خسارت فقط برای شخصی صورت میگیرد که نامش در بیمه نامه می باشد لذا درصورتیکه صادر کننده بیمه نامه دقت کرده و سؤال نموده بود که آیا شریک داری یا خیر هرگز شرکاء بیمه گذار دچار معضل نمی شدند

مثالی عرض کنم

فرض بفرمایید که دریک پروژه ساختمانی ، مالکین کارگری را برای نگهبانی در پروژه ساختمانی به کار می گمارند و مزد او را همه مالکین پرداخت می نمایند لذا همه شرکاء کارفرمای آن نگهبان به حساب آمده و درصورت بروز حادثه که ناشی از عدم اجرای مقررات مربوطه ازسو ی آنها باشد همه مسئول خواهند بود

در خاتمه لازم می دانم به آن دسته از نمایندگی هائیکه نسبت به این مهم بی تفاوت هستند متذکر شوم که صَرفنظر از مسئولیت های شرعی و اخلاقی آنها درقبال مصائبی که عدم اطلاع آنها از مسایل تخصصی کارشان متوجه دیگر اشخاص می شود باید بدانند که در موارد مشابه آنچکه در بالا گفته شد درصورت ارجاع موضوع به کارشناس در راستای تشخیص و ارزیابی اینکه مسئولیت پرداخت مابقی غرامت مربوط به شرکاء متوجه بیمه گر ویا شرکاء می باشد ، شک نکنید که به احتمال قوی راهنمایی غلط واشتباهی که شما به بیمه گزار ارایه نموده اید می‌تواند مستند استنباط استناد مسئولیت جبران خسارت به شما قرار گیرد، آنوقت این امر زمینه پیگیری قضایی شرکاء را در مراجع ذیصلاح به طرفیت شما فراهم خواهد آورد

بدیهی است که نظر دیگرکارشناسان می تواند با نطر کارشناسی اینجانب متفاوت باشد

http://bokharaei.lineblog.ir/

***************************************

غلامرضا بخارایی

کارشناس رسمی دادگستری - حوادث ناشی از کار

ارزیاب خسارت بیمه ای - مسئولیت مدنی حرفه ای

***************************************

آدرس وب سایت http://masouliat.ir/

آدرس وبلاگ http://bokharaei.blog.ir/

****************************************

آدرس کانال تلگرام :

https://telegram.me/bokharaey


برچسب ها : کارگر ، کارفرما ، کارگاه ، مقررات ، ایمنی ، مسئولیت کارفرما ، مسئولیت کارگر ، مسئولیت پیمانکار ، مسئولیت صاحب کار ، حوادث ،
[ شنبه 13 خرداد 1396 ] [ 14:10 ] [ غلامرضا بخارایی ] [20 بازدید]

شرح وظایف مسئول ایمنی و مسئولیت کارفرما

****************************************************

پيوست شماره 1 آيين نامه بكارگيري مسيول ايمني در كارگاه هامصوب 94/2/16

پيوست شماره 1ـ شرح وظايف مسيول ايمني

1. همكاري و تشريك مساعي با بازرسان كار.

2. شناسايي و مستند نمودن آيين نامه ها و دستورالعمل هاي ايمني مرتبط با فعاليت كارگاه و پيگيري در خصوص انطباق كارگاه با قوانين مقررات مذكور

3. شناسايي خطر، ارزيابي ريسك و تهيه برنامه هاي پاسخگويي و كنترل خطرات موجود در كارگاه.

4. پيگيري برنامه هاي مربوط به اقدامات اصلاحي و بهبود شرايط ايمني در كارگاه و نظارت بر اجراي آنها

5. تدوين برنامه عملياتي به منظور بازرسي مستمر از فرايند انجام كار و شرايط كار كارگران كارگاه در خصوص ايمني و مستند نمودن نتايج و اعلام به مديريت و پيگيري تصميمات مديريتي.

6. ثبت آمار حوادث ناشي از كار و گزارش آن به اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي محل وهمچنين تجزيه و تحليل آنها به منظور جلوگيري از تكرار موارد مشابه.

7. همكاري در زمينه نيازسنجي، آموزش و سنجش اثربخشي آموزش هاي ايمني كارگران كارگاه و همچنين انجام اقداماتي در زمينه فرهنگ سازي و اطلاع رساني موضوعات مرتبط با ايمني.

8. نيازسنجي، نظارت بر خريد، آموزش، تحويل و استفاده از وسايل حفاظت فردي و همچنين بازديد و معاينه وسايل مذكور به جهت جايگزيني تجهيزات معيوب در كارگاه.

9. نظارت بر نظم و ترتيب و ارايش مواد اوليه و محصولات و استقرار ماشين آلات و ابزار كار به نحو صحيح و ايمن و همچنين تشريك مساعي در تطابق صحيح كار و كارگر در محيط كار و همچنين نظارت بر مديريت تغيير در كارگاه

10. تهيه و تدوين دستورالعمل هاي ايمني و حفاظت فني براي تمامي دستگاه ها و ابزارها و نظارت بر رعايت دستورالعمل هاي مذكور

11. شناسايي اعمال ناايمن به جهت ايراد تذكرات و تشويق و ايجاد انگيزه مناسب براي اعمال و رفتار ايمن در كارگران و پيشنهادات لازم در اين خصوص به كارفرما

12. همكاري در تدوين رويه اجرايي آمادگي و مديريت بحران و واكنش در شرايط اضطراري و همچنين برگزاري مانورهاي آمادگي در شرايط اضطراري

13. اعلام نظر در امور ايمني پيمانكاران به كار گرفته شده در كارگاه و ايجاد همكاري لازم و مناسب با پيمانكاران در جهت رعايت قوانين و مقررات ايمني توسط نامبردگان و ارايه گزارش به كارفرما

14. شركت در جلسات آموزشي و بازاموزي، همايش ها و جلسات مرتبط با موضوع ايمني و بهداشت در كارگاه

15. پيگيري در جهت اخذ گواهينامه هاي ايمني لازم براي وسايل و تجهيزات مطابق با آيين نامه هاي مرتبط نظير ارت، ديگ بخار و...

16. تهيه MSDS مواد شيميايي مطابق فرمت هاي استاندارد و در دسترس قرار دادن آن براي افراد در معرض

17. اخذ، مستند نمودن و بررسي گزارشات، شكايات و اعتراضات وارده در خصوص مسايل ايمني و ارجاع موضوع به كميته و افراد مسيول در كارگاه براي تصميم گيري

18. انجام ساير وظايف محوله در حوزه ايمني

***********************************

آيين نامه بكارگيري مسئول ايمني در كارگاه ها

ماده 9

مسئوليت اجراي شرح وظايف مسئول ايمني كه در اين آيين نامه ذكر گرديده به عهده كارفرما بوده و بكارگيري شخص يا اشخاص مذكور رافع مسئوليت هاي قانوني كارفرما در قبال وظايف محوله براساس قانون كار و ساير قوانين و مقررات ديگر نخواهد بود.

*******************************************

بدیهی است که هر گونه مطلبی که در آن نظریه کارشناسی ابراز شده باشد نظریه کارشناسی اینجانب می باشد و نظریه دیگرکارشناسان می تواند با نطریه کارشناسی اینجانب متفاوت باشد

******************************************

غلامرضا بخارایی

کارشناس رسمی دادگستری در رشته حوادث ناشی از کار

ارزیاب خسارت بیمه ایی در رشته مسئولیت مدنی حرفه ایی

*****************************************

وبلاگ ، کارگاه و مقررات ایمنی:

http://bokharaei.lineblog.ir/

*****************************************

آدرس وب سایت http://masouliat.ir/

آدرس وبلاگ http://bokharaei.blog.ir/

انتشار مطالب با ذکر منبع بلامانع است


برچسب ها : کارگر ، کارفرما ، کارگاه ، مقررات ، ایمنی ، مسئولیت کارفرما ، مسئولیت کارگر ، مسئولیت پیمانکار ، مسئولیت صاحب کار ، حوادث ،
[ سه شنبه 9 خرداد 1396 ] [ 20:07 ] [ غلامرضا بخارایی ] [23 بازدید]
.: Weblog Themes By pichak :.

درباره وبلاگ

غلامرضا بخارایی
کارشناس رسمی دادگستری در رشته حوادث ناشی از کار
پست الکترونیک : gh.bokharaei@gmail.com
آرشيو مطالب
آمار سایت
افراد آنلاین : 1
بازدید امروز : 54
بازدید دیروز : 5
هفته گذشته : 88
ماه گذشته : 175
سال گذشته : 5427
کل بازدید : 14094
کل مطالب : 138
نظرات : 0
امکانات وب