تبلیغات شما اینجا
بستن تبلیغات [X]
تجزیه و تحلیل حوادث ناشی از کار - غلامرضا بخارایی - صفحه 54

تجزیه و تحلیل حوادث ناشی از کار - غلامرضا بخارایی
پيوندهای روزانه

چگونگی ارزیابی میزان مسئولیت راننده لیفتراک که با برخورد به کارگری او را دچار حادثه نموده است

اگر حادثه ای رخ دهد که از نظر کارشناس بررسی کننده حادثه علاوه بر بی احتیاطی و یا مبالاتی راننده لیفتراک ، استنکاف کارفرما ازاجرای مقررات آیین‌نامه ایمنی ماشین های لیفتراک و یا دیگر مقررات مرتبط با موضوع مؤثر در بی احتیاطی و یا بی مبالاتی راننده لیفتراک تشخیص داده شود و به عبارت دیگرعدم اجرا ویا استنکاف از اجرای مقررات مذکورو دیگر مقررات مرتبط با موضوع توسط کارفرما بستر ایجاد حادثه را فراهم آورده به عبارتی مؤثر در بی احتیاطی و یا بی مبالاتی راننده لیفتراک واقع شده باشد بنابراین ، این عدم رعایت نظامات دولتی از سوی کارفرما در ارزیابی میزان تأثیر پذیری بروز حادثه به علت بی احتیاطی و یا بی مبالاتی راننده لیفتراک دخالت داده شده و به همان میزان که این عدم اجرای مقررات از سوی کارفرما مؤثر در بی احتیاطی و یا بی مبالاتی راننده لیفتراک مؤثر تشخیص داده می شود به همان میزان از مسئولیت راننده لیفتراک کاسته وبه میزان مسئولیت کارفرما افزوده می شود

در خاتمه لازم به ذکر است آنچکه در بالا درج شده درارتباط با مسئولیت کارفرما وراننده لیفتراک می باشد بدیهی است که کارشناس در فرایند بررسی حادثه به بررسی تمامی عللی که بروز حادثه متأثر از آنها بوده و نیز اینکه علل مذکور متأثر از انجام فعل و یا ترک فعل و به عبارت دیگر بی احتیاطی و یا بی مبالاتی کدام اشخاص می باشد ودر

نهایت ارزیابی میزان تأثیرپذیری بروز حادثه ازعلل احراز شده خواهد پرداخت

در اینجا لازم است به موادی از آیین‌نامه ایمنی ماشین های لیفتراک که در اتخاذ تصمیم در ارتباط با ارزیابی میزان تأثیر پذیری بروز حادثه از خطای کارفرما و راننده لیفتراک مؤثر می باشند استفاده ای داشته باشیم

ماده ۱- رانندگان ليفتراك بايد آموزش هاي لازم در خصوص نحوه صحيح كار وعملكرد ايمن ليفتراك را فرا گرفته و همچنين داراي گواهينامه ويژه ليفتراك باشند.

ماده۶ – چيدمان محصولات و مواد در طول مسيرو تقاطع كارگاه ها بايد بگونه اي باشد كه راننده از ديد كافي برخوردار گردد.

ماده ۷- محدوده عمليات و تردد ليفتراك در كارگاه بايد به طور واضح و مشخص علامت

گذاري گردد.

ماده۸- تردد كارگران و افراد متفرقه در محدوده حركت ليفتراك ممنوع است.

ماده ۹- كارفرما مكلف است با ايجاد نقاط و خطوط رنگ آميزي شده ، محل هاي عبور و مرور كارگران و افراد متفرقه را مشخص نمايد.

ماده۱۰- محدوديت سرعت حركت ليفتراك در تمامي مسيرها بايد مشخص و بر روي تابلوهاي راهنما و هشدار دهنده نمايش داده شود.

ماده ۱۱- درب هاي خروجي ، كانال ها ، موانع ، حفاظ ها و ستون هاي موجود در محوطه كارگاه كه در مسير تردد ليفتراك ها مي باشند ، بايد بگونه اي رنگ آميزي شوند كه به سهولت قابل رويت باشند.

ماده۱۲- رنگ بدنه ليفتراك بايد كاملا مشخص و متمايز از رنگ محيط باشد

ماده۱۳- رانندگان ليفتراك مكلفند ضمن رعايت قوانين ومقررات راهنمايي و رانندگي از مسيرهاي مشخص شده تردد نمايند.

ماده ۶۴- مسئوليت رعايت مقررات اين آيين نامه بر عهده كارفرماي كارگاه بوده و در صورت وقوع هرگونه حادثه به دليل عدم توجه كارفرما به الزامات قانوني ، مكلف به جبران كليه خسارات وارده به زيان ديدگان مي باشد.

*******************************************

بدیهی است که هر گونه مطلبی که در آن نظریه کارشناسی ابراز شده باشد نظریه کارشناسی اینجانب می باشد و نظریه دیگرکارشناسان می تواند با نطریه کارشناسی اینجانب متفاوت باشد

******************************************

غلامرضا بخارایی

کارشناس رسمی دادگستری در رشته حوادث ناشی از کار

ارزیاب خسارت بیمه ای در رشته مسئولیت مدنی حرفه ای

*****************************************

وبلاگ ، کارگاه و مقررات ایمنی:

http://bokharaei.lineblog.ir/

****************************************

آدرس وب سایت http://masouliat.ir/

آدرس وبلاگ http://bokharaei.blog.ir/

************************************************

آدرس کانال تلگرام https://telegram.me/bokharaey

انتشار مطالب با ذکر منبع بلامانع است

**********************************************


برچسب ها : کارگر ، کارفرما ، کارگاه ، مقررات ، ایمنی ، مسئولیت کارفرما ، مسئولیت کارگر ، مسئولیت پیمانکار ، مسئولیت صاحب کار ، حوادث ، vhkkni gdtjvh; ،
[ يکشنبه 21 خرداد 1396 ] [ 0:41 ] [ غلامرضا بخارایی ] [25 بازدید]

مفهوم نظارت کارفرما در تطبیق با عدم رعایت مقررات از سوی کارگر

درفرایند بررسی بسیاری از حوادث از کارفرما شنیده میشود که کارگر در نبود من مقررات مربوطه را زیر پا گذاشته و دچار حادثه است

کارفرمایان باید توجه داشته باشند اینکه اظهار میدارند که کارگر درغیاب آنها مرتکب عملی گردیده که موجبات بروز حادثه ای را فراهم آورده است باید توجه داشته باشیم زمانی که صحبت از نظارت کارفرما در مواد 91 و 95 قانون کار به میان می آید این بدان معنی نیست که منظور حضور دایمی شخص کارفرما درمحیط کارجهت نظارت در راستای اجرای مقررات ایمنی از سوی کارگران میباشد بلکه با عنایت به تعریف نظارت که در واقع قانون گذار مراقبت کارفرما را در اجرای مقررات ایمنی درکارگاه خواستارشده است این نظارت باید به صورتی اِعمال گردد که یک سیستم و یا مدیریت صحیح نظارتی حاکم در کارگاه به گونه ای وجود داشته باشد که حضوریا عدم حضور شخص کارفرما در میزان اجرای مقررات ایمنی از سوی کارگران تأثیری نداشته باشد بدین معنی که اینگونه نباشد که کارگران در حضور شخص کارفرما رعایت مقررات ایمنی را به جا آورده و در غیاب شخص کارفرما شرایط به گونه ای باشد که براحتی بتوانند از اجرای این مهم استنکاف ورزند

اما اگر درزمان بررسی حادثه مدارک و مستندات ارایه شده از سوی کارفرما مثبتٌِ نظارت کارفرما بوده و یا تحقیقات جامع کارشناسی به عمل آورده ، حکایت از نظارت مستمر و مؤثر کارفرما نموده و کارگر بی آنکه اضطرار و یا اکراه و یا اجباری و هر عاملی که وی را ناگزیر از انجام این فعل خطا کرده در میان باشدبلکه متعمداً علیرغم داشتن دانش نحوه صحیح وایمن انجام کار مرتکب عملی خلاف مقررات مربوطه گردیده بدیهی است که استناد متأثر بودن بروز حادثه به عدم نظارت کارفرما موضوعیتی نخواهد داشت

بدیهی است که درپروسه بررسی حادثه درراستای تأثیر پذیری بروز حادثه ازعدم نظارت صحیح و مؤثر کارفرما قطعاً باید میزان تأثیر پذیری بروز حادثه را از عدم رعایت مقررات مربوطه از سوی کارگر مورد ارزیابی قرارداد زیرا اگر چه کارفرما به آنچکه منظور نظر قانون گذار بوده عمل نکرده اما نباید فراموش کنیم که کارگر هم طبق ماده ۹۱ قانون کار مکلف به اجرای مقررات کارگاه بوده مگر اینکه ثابت شود هیچگونه اطلاعی از مقررات مربوطه نداشته است

درخاتمه همانگونه که به کرات گفته ام

در بررسی حوادث ناشی از کار باید دقت کافی وتوجه دقیقی به عمل آورد تا مشخص گردد که کارفرما چه میزان از وظایف تعریف شده برای وی در ماده ۹۱ قانون کار را به مرحله اجرا گذاشته و درصورتیکه مشخص گردد به علت ناکافی بودن اجرای وظایفش حادثه رخ داده است آنگاه با دقت نظرو بررسی دقیق اینکه کارگر نیز تا چه اندازه ای نسبت به وظایف تعریف شده برای وی در ماده قانونی بالا در برابر اقداماتی که کارفرما صورت داده متعهدانه عمل نموده است ،‌ میزان تأثیر پذیری بروز حادثه را از تخلفات هر دو مشخص نموده در این صورت در راستای جلوگیری از تضییع حقوق هر کدام از آنان می توان در تعیین میزان تأثیر پذیری بروزحادثه از خطا های آنان، استنتاج واستنباط کارشناسی نسبتا ً درستی داشت

*******************************************

بدیهی است که هر گونه مطلبی که در آن نظریه کارشناسی ابراز شده باشد نظریه کارشناسی اینجانب می باشد و نظریه دیگرکارشناسان می تواند با نطریه کارشناسی اینجانب متفاوت باشد

******************************************

غلامرضا بخارایی

کارشناس رسمی دادگستری در رشته حوادث ناشی از کار

ارزیاب خسارت بیمه ای در رشته مسئولیت مدنی حرفه ای

*****************************************

وبلاگ ، کارگاه و مقررات ایمنی:

http://bokharaei.lineblog.ir/

****************************************

آدرس وب سایت http://masouliat.ir/

آدرس وبلاگ http://bokharaei.blog.ir/

************************************************

آدرس کانال تلگرام https://telegram.me/bokharaey

انتشار مطالب با ذکر منبع بلامانع است

**********************************************


برچسب ها : کارگر ، کارفرما ، کارگاه ، مقررات ، ایمنی ، مسئولیت کارفرما ، مسئولیت کارگر ، مسئولیت پیمانکار ، مسئولیت صاحب کار ، حوادث ،
[ يکشنبه 21 خرداد 1396 ] [ 0:25 ] [ غلامرضا بخارایی ] [26 بازدید]
.: Weblog Themes By pichak :.

درباره وبلاگ

غلامرضا بخارایی
کارشناس رسمی دادگستری در رشته حوادث ناشی از کار
پست الکترونیک : gh.bokharaei@gmail.com
آرشيو مطالب
آمار سایت
افراد آنلاین : 1
بازدید امروز : 53
بازدید دیروز : 5
هفته گذشته : 87
ماه گذشته : 174
سال گذشته : 5426
کل بازدید : 14093
کل مطالب : 138
نظرات : 0
امکانات وب